Автобиография

Грамота на Ректора за високи постижения (+)
2009, ЛТУ, София, България

Архимория 2008, 1ва занижена награда на САБ (+)
2008, Бургас, България
Презентация

IX Конкурс за студентско научно творчество, 3-то място (+)
2008, Bourgas, Bulgaria
Презентация